Η ‘V. S. - Βασίλης Σπηλιόπουλος ΑΒΕΕ’ συνεργάζεται επι σειρά ετών  με  διακεκριμένους οίκους του εξωτερικού,  με σημαντικές και αξιόλογες εμπορικές και βιοτεχνικές  επιχειρήσεις της Ελλάδας, με στόχο  τη διάθεση και την παραγωγή του βέλτιστου προϊόντος στην καλύτερη τιμή : SattlerSA, SomfyHellas, SalerSAS, MEtaformABEE, PolypanGroypAE, Αλουμίνια Παπαδάκη ΑΒΕΕ, Κ Φλώρος ΑΒΕΕ, είναι μερικές από τις ισχυρές και σταθερές συνεργασίες μας.