ΜΟΤΕΡ
Τεράστια ποικιλία ηλεκτρικών μοτέρ, αυτοματισμών και τηλεχειριστηρίων για τέντες και λοιπά συστήματα σκίασης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου!

...για αποτελεσματικότητα και οικονομία!

Μοτέρ - Αυτοματισμοί VS
tent
Τα μοτέρ VS διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα από την "Vs- Βασίλειος Σπηλιόπουλος ΑΒΕΕ" για 8 και πλέον έτη σε ιδιαιτέρα συμφέρουσες τιμές. Πλεονέκτημα τους είναι η ευκολία στην τοποθέτηση και ρύθμιση για τον επαγγελματία και η εύκολη λειτουργία τους για τον χρήστη.
Η εταιρεία μας βελτιώνει και εξελίσσει τα μοτερ VS μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των προδιαγραφών τους, επιτυγχάνοντας έτσι την τεχνική και λειτουργική υπεροχή τους. Επίσης παρέχει σε όλους τους επαγγελματίες δωρεάν και άμεση τεχνική υποστήριξη για την ρύθμιση, τοποθέτηση και λειτουργία τους.

 

5ετής εγγύηση

 
ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙΡΟΠΗ
Μοτέρ VS type vs45-50S Απλό 50
Μοτέρ VS type vs59-120S Απλό 120
Μοτέρ VS type vs45-50Μ Με χειροκίνηση 50
Μοτέρ VS type vs59-80Μ Με χειροκίνηση 80
Moτέρ V.S type vs59-120M Με χειροκίνηση 120
Μοτέρ VS type vs45-50R Ασύρματο Απλό 50
Μοτέρ VS type vs59-60R Ασύρματο Απλό 60
Μοτέρ VS type vs45-50ΜR Ασύρματο Με χειροκ. 50
Μοτέρ VS type vs59-80ΜR Ασύρματο Με χειροκ. 80
Μοτέρ VS type vs59-120ΜR Ασύρματο Με χειροκ. 100
Μοτέρ VS type DM35S-10/17 Ασύρματο για ρόλερ 10
Ασύρματο Ανεμούριο - φωτοκύτταρο BS 116  
Τηλεχειριστήριο Μονοκάναλο  
Τηλεχειριστήριο 15κάναλο