...για διαφορετικότητα και μοναδικότητα στο πλήθος!

Ειδικές Κατασκευές
tent
Η ‘’VS-Βασίλειος Σπηλιόπουλος ΑΒΕΕ’’, αναλαμβάνει την κάθετη ολοκλήρωση ειδικών κατασκευών με :
  • εκπονήσεις μελετών
  • κατασκευές (μαζικές-τμηματικές)
  • τοποθετήσεις
  • επισκευές
  • συντηρήσεις

Επίσης αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που αφορούν ξεχωριστά τον καθένα από τους παραπάνω τομείς. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην εκτέλεση έργων κάλυψης και σκίασης ιδιαίτερων προδιαγραφών και μαζικών απαιτήσεων για επαγγελματικούς χώρους.
Ενδεικτικές κατασκευές της εταιρείας είναι: τούνελ σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους, καλύψεις συναυλιακών και λοιπών χώρων κοινωνικών εκδηλώσεων, ειδικές κατασκευές σε πολυκαταστημάτα και άλλους επαγγελματικούς χώρους, διαφημιστικές συνθέσεις,κάλυψη καρεκλών ξενοδοχειακών μονάδων και χώρων εστίασης.